AGENDA 2030

Den 31 december lämnade Parul Sharma ordförandeposten i Agenda 2030-delegationen efter att ha hamnat i en konflikt med regeringen. Nu berättar hon om varför hon inte såg någon annan utväg än att lämna som ordförande.

Det var i september 2017 som Parul Sharma insåg att hon var på väg att hamna i en ohållbar situation. Hon hade då just fått veta att regeringen funderade på att låta privata företag ta plats i delegationen. Eftersom hon arbetar som rådgivare åt storföretag skulle det betyda att hon hamnade i en jävssituation.

Läs mer


MEST LÄST
AGENDA 2030
Parul Sharma: Därför lämnade jag som ordförande för Agenda 2030-delegationen


NATURVÅRD & MÅNGFALD
Så hindrar du att invasiva arter sprids i din trädgård


NATURVÅRD & MÅNGFALD
550 experter: Förlust av biologisk mångfald lika stort hot som klimatförändringar


TRANSPORT & TRAFIK
Transportstyrelsen föreslår ny miljöbilsdefinitionIngrid Petersson blir ny ordförande för Agenda 2030-delegationen.
AGENDA 2030

Ingrid Petersson, nuvarande generaldirektören för forskningsrådet Formas, blir ny ordförande för Agenda 2030-delegationen. Ingrid Petersson har varit ledamot i Agenda 2030-delegationen sedan den tillsattes i mars 2016 och axlar nu ordföranderollen efter Parul Sharma.

Ingrid Petersson har varit generaldirektör och chef på Formas, statens forskningsråd för hållbar utveckling, sedan 2013. Hon har bred erfarenhet från flera samhällsområden och sitter idag även i styrelsen för Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen samt Stockholm Environment Institute (SEI).

Igår, onsdag, bekräftade också civilminister Ardalan Shekarabi (S) att Agenda 2030-delegationen utökas från 7 till högst 13 ledamöter. Inom kort kommer upp till åtta nya ledamöter att utses. "Syftet är dels att ytterligare bredda delegationens kompetens och kontaktytor, inte minst med kommunerna och näringslivet, dels att stärka den geografiska spridningen", säger Ardalan Shekarabi i en kommentar.

Läs merSkogsstyrelsen har kartlagt skogens ekosystemtjänster.
SKOG

För första gången har Skogsstyrelsen granskat statusen för skogens ekosystemtjänster och hur människan påverkar dem. Granskningen visar att bara en tredjedel av skogens totalt 30 ekosystemtjänster har god status. Sju ekosystemtjänster har en status som är otillräcklig, bland dem habitat och livsmiljöer samt biologisk mångfald.

I rapporten listas 30 olika nyttor eller ekosystemtjänster som skogen ger oss, som antingen är försörjande, reglerande, stödjande eller kulturella. För alla nyttorna har sedan statusen bedömts som god, måttlig eller otillräcklig.

Läs merHÅLLBAR TURISM

Två svenska turistdestinationer - Sälen och Idre - har certifierats som hållbara turistmål, enligt den norska Certifieringen "Merket for Bærekraftig reisemål". Sälen och Idre är först ut att certifieras som hållbara svenska resmål.

I dagsläget finns ingen certifiering av hela destinationer i Sverige, utan enbart för enskilda företag.

Certifieringen bygger på en internationell standard (GSTC-D) och ställer tydliga krav på destinationernas förmåga att sätta sitt hållbarhetsarbete i system genom involvering, styrning och värdeökning.
Läs merPROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till