Miljö Online Professional är Sveriges mest heltäckande nyhetstjänst för dig som arbetar professionellt med miljö och hållbarhet. I 20 år har vi servat näringsliv, myndigheter och organisationer med högkvalitativ, relevant och trovärdig nyhetsbevakning av miljöområdet.

Det här får du som prenumerant:

  • Bred bevakning av 18 ämnesområden.
  • Snabb nyhetsöverblick med möjlighet till fördjupning.
  • Oberoende, redaktionell nyhetsbevakning.
  • Läs dina nyheter i mobil, dator eller surfplatta.

Nedan hittar du ett smakprov på nyheter. Vill du läsa mer kan du kostnadsfritt prova tjänsten en månad.
Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till Läs mer om Miljö Online Professional och få prisuppgifter för tjänsten här.Foto: Jonny Hansson. Källa: Wikipedia.
Att skogar fungerar som kolsänkor är en viktig utgångspunkt i klimatarbetet. Men det stämmer inte alltid. Ny forskning från SLU visar att skogar under vissa förhållanden istället släpper ifrån sig stora mängder koldioxid.

I dagens klimatarbete är det viktigt att kunna beräkna vad som kommer att hända med detta kolförråd, och med skogarnas förmåga att binda in kol, i en framtid med varmare klimat och förändrad markanvändning.
Mot bakgrund av detta har David Hadden från SLU mätt koldioxidflöden på sex platser med olika typer av skogs- eller jordbruksmark. Resultaten är på många sätt överraskande. Till exempel kom han fram till att Fiby urskog utanför Uppsala släppte ut 25 ton koldioxid under de tio år som mätningarna pågick.
– Tidigare publicerad forskning tyder på att urskog tar upp koldioxid, men våra mätningar visar att det också kan vara tvärtom – under vissa förhållanden kan dessa skogar till och med ge ifrån sig stora mängder koldioxid, säger David Hadden.
Utsläppen av koldioxid från Fiby urskog beror till stor del på nedbrytningen av döda träd, som till exempel insekter ligger bakom. Bilden kompliceras av att den döda veden i urskogarna är viktig för många hotade arter; det finns en målkonflikt mellan klimat- och mångfaldsarbete.
Mätningar visade att även produktionsskogen också kan förvandlas till en kolkälla på relativt kort tid – det vill säga den avgav mer koldioxid än den tog upp.
Hur nettoflödet av koldioxid blir i produktionsskogen beror på många faktorer, såsom klimatpåverkan och trädens ålder, men också på hur man sköter skogen
– Det här motsäger också en stor del av tidigare resultat, säger David Hadden. Det finns i dag en stor tro på att produktionsskogar är kolsänkor, och det stämmer under vissa förhållanden, men inte alltid.


I norra Schweiz lågland med en medeltemperatur på 1 grad i januari och 17 grader i juli har man byggt världens första flerfamiljshus som är självförsörjande på el.
Jonas Nordström i Uppsala retade sig på att så få villaägare har solceller. Därför tog han ett initiativ och samlade sina grannar för att göra ett gruppinköp av solpaneler. Nu blänker solpaneler på åtta hustak och troligen är det Sveriges solcellstätaste gata.
En regional klimatfärdplan ska få fart på arbetet att få ned Stockholms läns utsläpp till noll. Färdplanen ska hjälpa kommunerna, speciellt de som inte kommit så långt i sitt klimatarbete.
Vilka är alternativen för den som vill bygga nytt, bygga om eller klimatanpassa hus och infrastruktur? Om detta skriver Johnny Kellner i sin nya bok. Det är den första praktiskt tillämpbara och lättlästa handboken i klimatbyggande för så skilda funktioner i samhällsbyggnadssektorn som samhällsplanerare, politiker på stats- och kommunnivå, byggherrar, konstruktörer, arkitekter, entreprenörer, fastighetsägare och byggmaterialindustrin.
Under 2017 startar EU:s kemikaliemyndighet Echa ett nytt tillsynsprojekt för att kontrollera kvaliteten på säkerhetsdatablad i de 28 EU- och EES-länderna. Projektet ska kartlägga hur säkerhetsdatabladen används och fungerar för att ta tillvara arbetares säkerhet.
Skulle du klara att halvera ditt avfall under ett år? Eller ha en köpfri månad? För de 35 familjerna i projektet Minimeringsmästarna har utmaningarna gett resultat. Nu startar snart en ny omgång.
De som reser kollektivt cyklar dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern.
Fossilfri logistik, hållbar stadsutveckling och bioekonomi är exempel på klimatsatsningar som presenteras på den nya webportalen Klimatsynk.se. Klimatsynk är ett EU-samarbete mellan Tillväxtverket och Energimyndigheten där man vill visa projekt som både är bra för klimatet och som ger fler jobb i regionerna.
Den 1 juli nästa år får Sverige sin första klimatlag. På torsdagen lade regeringen fram ett förslag till klimatpolitiskt ramverk som ska skapa ordning och reda i klimatpolitiken. Klimatlagen ska styra upp Sveriges klimatarbete och anger att klimatpolitiken ska bedrivas utifrån tydliga klimatmål och en klimatpolitisk handlingsplan.
Bara två procent av 300 undersökta företag når de hållbarhetsmål de satt upp. Det visar en undersökning av det globala konsultföretaget Bain & Company. Att uppnå hållbarhetsmål är svårare än att uppnå andra företagsmål, till exempel affärsmål.
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i en månad. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till