Kontakt & Support

Miljö Online Sverige AB
Skaraborgsvägen 3A
506 30 BORÅS
Tel: 033-430 14 30

Mikael Andersson
Vd och ansvarig utgivare
Tel: 073 - 383 90 81

Anna Kjellberg
Utbildningsansvarig
Tel: 070 - 606 65 94

Kjell Hjalmarsson
Försäljning, nyhetsbevakning
Tel: 070 - 606 65 94