Avfall & Återvinning

Allt fler asiatiska länder vägrar ta emot plastavfall från Europa och övriga världen, efter att Kina förra året införde ett totalstopp. Nu sätter även Indien stopp.

Läs merMiljöpolitik

Naturvårdsverket lämnade på fredagen sitt underlag till regeringens första klimatpolitiska handlingsplan. Planen visar att det finns goda förutsättningar för en omställning för att nå målet om netto noll klimatutsläpp år 2045. Helt avgörande är dock att det går att få ned utsläppen i två nyckelsektorer: industrin och transportsektorn. De står idag står för två tredjedelar av de svenska klimatpåverkande utsläppen.
Naturvårdsverket lyfter särskilt fram tre utmaningar som regeringen behöver ta med i den klimatpolitiska handlingsplanen.
Läs merByggande & Boende

Sveriges högsta flerfamiljshus i massivt trä står nu klart. Huset, som byggts i Kajstaden i Västerås, är åtta våningar högt och är ett av få svenska flerfamiljshus i massivt trä. Allt från väggar till bjälklag, hisschakt, trapphuschakt och balkongplattor, är av skogligt material.
Förutom att trä anses vara ett mindre klimatbelastande material har det flera andra fördelar. Det är lättare, kräver mindre grundläggning och färre transporter. Det är färre lyft på plats och har även andra mervärden som inneklimatet och ljudförhållanden.
Läs mer


Ekosystemtjänster
Värdefulla träd kartläggs i ny webbapplikation
Läs mer

Byggande & Boende
Nytt steg i färdplanen mot en klimatneutral byggsektor
Läs merTransport & Trafik

Miljö Online har sammanställt fyra korta nyheter om hur SJ möter det nyvaknade intresset för tågresande från affärsresenärerna.
Nattåg som ett alternativ till morgonflyg, en ny portal för utlandsbokningar, en upprustning av snabbtågsflottan och nya möjligheter att se var tåget befinner sig, är något av de reseföretaget arbetar med.
Läs merNya Zeelands premiärminister Jacinda Arder.
Miljöpolitik

Nya Zeeland blir det första landet i världen som ersätter BNP med ett mått som inte bara handlar om ekonomisk tillväxt. Det nya måttet ska ha fyra olika indikatorer på välmående: socialt kapital, mänskligt kapital, naturligt kapital och finansiellt kapital.
Det är världens yngsta kvinnliga premiärminister, Jacinda Arder som vill införa ett nytt sätt att se på tillväxt i Nya Zeeland. Tanken är att det nya "välmående-måttet" ska mäta vilken effekt långsiktiga politiska beslut för på människors liv. Det betyder inte att det ekonomiska måttet ska tas bort, bara att det inte ska vara det enda allenarådande, utan kompletteras med andra, relevanta mått, som påverkar samhällsutvecklingen.
När Jacinda Ardern nyligen besökte toppmötet i Davos berättade hon om hur hon ser på Nya Zeelands utveckling.
Läs merMiljöpolitik

Missade miljömål, andra partiers budget och en orolig omvärld. Sveriges nya klimat- och miljöminister, en post som tidigare varit uppdelat på två, lär inte sitta sysslolös. ”Jag ser mest fördelar med att ha båda roller. Det är mycket av miljöarbetet som hänger samman med att klara klimatkrisen”, säger Isabella Lövin i en intervju.
Att Moderaterna och Kristdemokraternas budget röstades igenom i december innebar att anslagen till miljö- och klimat minskade med 2,1 miljarder, jämfört med övergångsregeringens budgetförslag. Dock lovar Lövin och regeringen nya satsningar på 4,5 miljarder kronor i vårbudgeten där cirka hälften kommer gå till miljö och klimat.
Läs merKatarina Luhr (MP), är miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.
Miljöpolitik

Allt fler kommuner i Stockholms län växlar upp klimatpolitiken. I Huddinge, Sollentuna och Norrtälje har de nya styrena tillsatt klimatnämnder.
I Sollentuna ska klimatnämnden samordna det övergripande arbetet med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan, minska koldioxidutsläppen och se till att miljömålen verkligen följs.
– Förståelsen över klimatpåverkan som sker nu i hela samhället är väl ganska klar. Vi är många som börjar förstå att vi verkligen måste göra någonting, säger Jonas Riedel (C), nämndordförande i Sollentuna.

Så här ska de nya klimatnämnderna jobba
I Huddinge kommun har klimatfrågorna tidigare sorterats direkt under kommunstyrelsen i den så kallade miljöberedningen. Nu samlas frågorna i klimat- och stadsmiljönämnden. Enligt den styrande koalitionen ska det ge ett ökat fokus på klimatfrågan eftersom expertisen samlas på ett ställe.
– Vi tror att det blir bättre med en tydlig hemvist för klimatfrågorna där vi samlar dedikerade politiker som kan förkovra sig, säger Christian Ottosson (C).
Läs mer


Miljöpolitik
26 målkonflikter motverkar Göteborgs klimatmål
Läs mer

Göteborgs arbetssätt ohållbart - miljö och klimat borde integreras i alla strategier
Läs merWilliam Hagman forskar om nudging vid Linköpings universitet.
Nudging

Nudging är ett alltmer använt sätt att försöka påverka människors beteende i en viss riktning, till exempel att inte slänga skräp eller minska maten på tallriken. Nu har William Hagman, forskare vid Linköpings Universitet, tagit fram en checklista för hur en nudge ska utformas för att fungera.
När William Hagman undersökte vilka nudges som fungerat och inte såg han ett mönster. Bland annat att vår acceptans av en nudge styrs av vad målet med den är, men också av vem som drar fördel av nudgen.

Läs merTågtrafik

Facebookgruppen Tågsemester har på bara ett år gått från 4 000 till 50 000 medlemmar, med det gemensamt att de har ett stort engagemang för hållbart resande och då gärna förstås med tåg. Ungefär 500 nya medlemsansökningar kommer in varje dag.
Nu tar Andreas Sidkvist och Susanna Elfors, som driver gruppen, initiativet till nästa nivå. Lagom till minimässan Tågsemesterträffen som de arrangerar den 30 mars, lanseras Sveriges första resebyrå för bara tågcharter.
Läs mer


Flyg
Granskning av Malmö stads flygresor stoppas
Trots att Malmö stad prisats för sitt miljöarbete, fortsätter kommunens politiker och anställda att flyga i oförminskad takt. De tre senaste åren har staden enligt Sydsvenskan gjort 10 354 flygresor – bara till och från Stockholm.
Nu kräver Miljöpartiet i Malmö en granskning av hur stadens resepolicy efterlevs. "Det spelar ingen roll hur bra resepolicy man har om ingen följer den. Därför är även en granskning av efterlevnaden nödvändig", menar Märta Stenevi (MP), ledamot i kommunstyrelsen. Men när ärendet togs upp i kommunstyrelsen blev det stopp.

Läs mer

Fossilfri Fordonsflotta
Målet om fossilfri fordonsflotta långt borta i Stockholm
Trots att 30 procent av drivmedelsanvändningen är förnybar i Stockholm – en unikt hög siffra jämfört med andra städer i världen - ligger målet om en fossilfri fordonsflotta långt borta.
Det visar en rapport som miljöförvaltningen tagit fram kring utvecklingen av miljöfordon. Samtidigt finns flera orosmoln på himlen. Inte minst beroende på att etanol är på väg bort och att laddhybrider och elbilar endast ökar långsamt. Vidare har tusentals gas- och elbilar gått på export utomlands, främst till Norge.

Läs merEnergi

11 av EU:s medlemsländer klarar redan nu målet om att minst 20 procent av energikonsumtionen ska komma från förnybara källor år 2020. Bäst till ligger Sverige, Finland, Lettland och Danmark. Men 17 länder klarar i dagsläget inte målet. De länder som ligger sämst till har mycket låg andel förnybar energi – mellan 6 - 7 procent. Samtidigt fortsätter energiförbrukningen i EU-länderna att öka för tredje året i följd. Det visar statistik från EU:s statistikorgan Eurostat.
Läs merHelena Bjarnegård, Sveriges första riksarkitekt.
Byggande & Boende

I slutet av oktober 2018 kom nyheten att Helena Bjarnegård blir Sveriges första riksarkitekt. I en intervju berättar Helena Bjarnegård om sitt nya arbete och hur hon ser på sin nya roll.
Läs merErik Valvring, Innovationskoordinator, Science Park Borås.
Cirkulär Ekonomi

Det är svårt för många företag att ställa om till cirkulär ekonomi. Det framkom vid ett seminarium arrangerat av Science Park Borås i Borås i veckan.

"Ett problem är att företag sällan försöker gå över till en cirkulär affärsmodell. De förändrar sina produkter och processer, men fortsätter arbeta efter samman linjära affärsmodell som tidigare", sade Erik Valvring, innovationsstrateg på Science Park Borås, på seminariet.

Under seminariet gav han också svaret på vilka faktorer som driver den cirkulära ekonomin framåt på företagen.
Läs mer

Cirkulär Ekonomi
Lidköping vill starta upp industriell symbios
Läs mer

Seminarium diskuterade utmaningar och möjligheter för delningsekonomin
Läs mer
Grafik: KPMG
Hållbarhetsrapportering

Majoriteten av svenska bolag som är skyldiga att rapportera enligt det nya lagkravet för hållbarhetsrapportering får godkänt. Men det finns brister, framför allt kring rapportering av mänskliga rättigheter, antikorruption och hållbarhetsrisker. Det visar en undersökning av revisionsföretaget KPMG som analyserat 130 av de drygt 1 600 bolag som omfattas av kravet.

KMPG skriver i en kommentar att trolig orsak är att bolagen rapporterar ofullständigt inom vissa områden är att de inte är lika aktiva inom alla områden och därmed inte mäter och följer upp dessa, samt att vissa områden är svåra att kvantifiera.
Läs mer


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till