Illustration: UN Environment Programme.
Klimat
Med dagens klimatlöften från de 193 länder som skrivit under Parisavtalet kommer den globala temperaturökningen att landa på cirka 2,5 grader °C vid sekelskiftet - inte 1,5 grader °C, som är målet. Det konstaterar FN:s ramkonvention om klimatförändringar, UNFCCC, i en rapport.

Även FN-organet UNEP gör i årets Emission Gap Report bedömningen att globala temperaturökningen kommer att landa på mellan 2,1 och 2,9 grader °C vid sekelskiftet.
Läs mer


Klimatförändringarna gör naturliga kolsänkor som hav och skogar sänkor sårbara. I vissa fall släpper de till och med ut koldioxid. Det visar nya data från forskningsinfrastrukturen ICOS, rapporterar Lunds universitet.
Läs merBild: Wikipedia
EU
EU-kommissionen har publicerat sitt arbetsprogram för 2023. Här är en lista på vad vi kan förvänta oss.
Läs mer


Läs mer


Läs merMiljöpoltik
Regeringens klimatpolitik kan öka utsläppen med 25 miljoner ton under mandatperioden. Det motsvarar hälften av de årliga svenska utsläppen, enligt en uträkning som bland andra Klimatkollen och Världsnaturfonden WWF står bakom.
Läs merlimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson.
Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson vill ha klara besked. Står den nya regeringen bakom klimatmålen och det klimatpolitiska ramverket som riksdagen antagit eller inte?
Läs mer


Läs mer


Ulf Kristerssons nya regering har fått en tuff start - i alla fall på miljö- och klimatområdet. Nedläggningen av miljödepartementet, kapad reduktionsplikt och uttalanden om att Sverige var nära nog fossilfritt redan på 1970-talet, är något av det som dragit sig på kraftig kritik. Läs merGreta Thunberg säger i en intervju att hon inte längre vill vara ansiktet utåt för klimataktivismen, på samma sätt som tidigare.
Läs merBild: Avfall Sverige.
Avfall & Återvinning
Allt fler anläggningar som energiåtervinner avfall nekar ta emot avfall som går att materialåtervinna. Det visar en färsk rapport från Avfall Sverige. Bakom ligger en ändrad inriktning och ett tänk mer enligt avfallshierarkin. Men trots att det går åt rätt håll finns stor potential för förbättring.
Läs merByggande & Boende
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstadett har publicerat ett nytt webbstöd - Ekoplankompassen - för ekologisk kompensation i fysisk planering. Stödet vänder sig i första hand till kommuner, men även byggherrar och andra inom den privata sektorn kan ha nytta av det.

Utvecklarna menar att en anledning till att verktyget behövs är att det i dagsläget saknas lagstiftning för ekologisk kompensation i fysisk planering som kommuner kan använda sig av.
Läs mer


När är ett bygg- och anläggningsprojekt klimatneutralt? Det ska konsultföretaget WSP, tillsammans med Skanska och Peab, ta fram en metod för att säkerställa. En anledning är att få samsyn inom hela branschen. Bland annat ska man i projektet försöka att få klarhet kring kompensation och vilka klimatpositiva åtgärder som ska gå att räkna in.
Läs merSå här är det tänkt att kvarteret Lumi ska se ut när det är färdigbyggt. Illustration: Vasakronan.
Byggåterbruk
I ett testprojekt bygger fastighetsbolaget Vasakronan om ett helt kvarter i Uppsala med återbruksmaterial.
Läs mer


Läs merByggcertifiering
Den nya generationen av certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift har lanserats. En av nyheterna i Miljöbyggnad iDrift 2.0 är att kriteriernas koppling till de globala hållbarhetsmålen och Sveriges miljökvalitetsmål finns med och har visualiserats.
Läs mer


Läs merEnergi
En 100 mil lång vätgasledning som löper mellan norra Sverige och Finland, pekas i en förstudie ut som en nyckel för att nå klimatmålen till 2050.
Läs merTillverkningen av fossilfritt stål kommer att kräva stora mängder vätgas. Bild: SSAB.
Vätgasen blir allt mer intressant som en av nyckelkomponenterna i den svenska industriella omställningen. Men det finns tre hot mot att få affärsmodellerna för vätgasen lönsamma.
Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs merBild: Eon.
Drivmedel - laddinfrastruktur
Den som kan ladda elbilen hemma kan fortfarande komma undan relativt billigt. Men för den som är beroende av offentliga laddare väntar en prischock i november. Eon aviserar prisökningar som motsvarar ungefär en fördubbling och laddoperatören Mer höjer priserna med mellan 36 och 386 procent.
Läs mer


Norge är det elbilstätaste landet i världen. Nu har Norsk Elbilsförening beräknat hur mycket el de laddbara bilarna egentligen använder och hur stor påverkan de har på elnätet.
Läs mer


Läs mer


Läs merBild: Cradlenet.
Cirkulär Ekonomi
Vilka svårigheter finns det för företag att gå över från en traditionell linjär affärsmodell till en cirkulär tjänstebaserad modell? Den frågan försöker Stena Recycling och Cradlenet besvara i en rapport.
Läs merAllt fler länder mäter hur cirkulära deras ekonomier är genom att göra Circularity Gap Reports. Senast ut är Polen, som visade sig ha en ekonomi som är mer cirkulär än både Sveriges och Norges.
Läs mer


Läs merEfter Internet of Things. Nu kommer Internet of Materials. Ett digitalt område som med en internationell standardisering kan bli viktigt när det gäller framtidens cirkulära ekonomi.

I ett cirkulärt kretslopp är spårbarheten viktig för att veta hur en produkt ska kunna tas om hand på bästa sätt. Men hur tas en komponent bäst tas isär vid återvinning? Svaret på den frågan kan Internet of Materials komma att ge.
Läs merBild: Betonginitativet.
Byggande & Boende
Det kommer allt fler alternativ med betong som har mindre klimatpåverkan än den traditionella. Men för att få fram betong som är helt och hållet klimatneutral, krävs helt andra lösningar - och det kan bli dyrt, visar en studie från Rise, Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs merHållbar konsumtion
Till 2050 ska utsläppen från svenskars konsumtion bantas ner från nio till ett ton per år. Ett nyutvecklat verktyg som kommuner kan använda för att kartlägga, analysera och illustrera klimatpåverkan från hushållen, ska underlätta.

Konsumtionskompassen har utvecklats av Stockholm Environment Institute, SEI, i samarbete med företaget InsightOne, samt med Kalmar och Umeå som testkommuner. Genom verktyget kommer alla kommuner få tillgång till data om utsläppen hos just dem.
Läs merVuollerimravinerna är ett av de områden som får ett långsiktigt skydd. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.
Naturvård & Mångfald
Efter 30 år av förhandlingar har 25 skogar med höga naturvärden i Jokkmokks kommun fått ett långsiktigt skydd i form av naturreservat och naturvårdsavtal.

Drivande i processen har Mats Karström på naturvårdsgruppen Steget Före varit. Under många år har han lagt ner ett omfattande och till stor del ideellt arbete på naturvårdsinventeringar och att föra med dialog med markägaren SCA, Länsstyrelsen Norrbotten och Naturvårdsverket.
Läs merAvlopp
Oceanhamnen i Helsingborg är det första bostadsområdet i Sverige som prövar ett storskaligt avloppssystem med tre rör ut. Ett för svartvatten, ett för gråvatten och ett för matavfall. Fördelarna anses vara många.
Läs mer


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 0733-839081 eller skicka ett mail till


Mest läst